Ruud Sondag - voormalig CEO van de Van Gansewinkel Groep

 


In the past 10 years (2002 -2012), I have run several leadership development projects with Marieke van der Giessen at de Baak. In these years she designed, developed and delivered two Leadership Development Programs for the Top 100 & Top 200 and she was responsible for developing and sometimes also facilitating Team Sessions and Personal Coaching. Creativity and expertise in developing such change programs deserves recommendation alongside her enthusiasm. Her personal empathy and interest in "moving people" matched my own vision around what I conveniently call "people-oriented leadership".

 

In de afgelopen 10 jaar heb ik meerdere malen met de Baak Top 200 leiderschap ontwikkeltrajecten gedraaid. Die progamma's werden steeds door Marieke begeleid en ontwikkeld. Creativiteit en kundigheid in het ontwikkelen van dergelijke verander progamma's verdient naast haar enthousiasme aanbeveling. Haar persoonlijke inlevingsvermogen en interesse in "mensen verder brengen", sloten naadloos aan bij mijn eigen beelden rondom wat ik gemakshalve altijd " mensgericht leiderschap" noem.

 

September 2012

 

Nico Haster - Group Finance Director

 

In de afgelopen maanden heb ik met Marieke een aantal keer gesproken over mijn werkervaringen binnen diverse organisaties en te maken keuzes voor de toekomst. Ik waardeer het zeer dat ze op een heldere wijze pro's en contra's in het juiste perspectief weet te plaatsen, waarbij ze op een scherpe wijze veronderstellingen ter discussie stelt. Elke keer weer genoeg 'food for thought' op lange terugweg vanuit Amsterdam.

 

Juni 2016

© GiessenCo 2015