Angeline Kierkels - Directeur Publieke Sector & COO at Meerlanden Holding NV

 

Marieke heeft als moderator/trainer/coach het MT begeleid. Direct daar waar nodig, uitdagend en vragend daar waar gewenst. Haar aanpak scherpt aan, geeft inzicht en doorzicht, laat anders kijken. Fijn om met haar te werken!

 

November 2013

© GiessenCo 2015