Index Blogs 2012

 

Uit het denken, komt voort uit theaterbezoek van Schweigman&Spiegel en reflectie op de Change Lab. Schweigman& is een theatergezelschap waarin de ervaring centraal staat.


Meer dan Aan-Dacht, impressie van de Change Lab van 13 november j.l. met twee klanten die actuele organisatieontwikkelvraagstukken hebben ingebracht. De Kick Off van de samenwerking van ons netwerk met Barbara, Coen, René en Ronald.

 

Schijn Veiligheid, ontstaan door de verwondering over de toegenomen 'regeldruk' in o.a. Nederland en mede geïnspireerd door het bezoek aan Audience Theatervoorstelling van OntroerendGoed, NINA het veiligheidsprogramma van Boskalis.

 

Verdiepend Perpectief, impressie van de Summit Samenwerken. Een organisatie ontwikkeltraject bij een woningcorporatie.

 

Welkom CEO, impressie van bezoek aan Audience, theatervoorstelling van Ontroerend Goed in de verkadefabriek. 

 

Durven doen, eerste dag van een Strategic Journey voor ABN ABMRO. Over duurzaam innoveren en wat er nodig is om 'echt' verschil te maken. 

 

Kracht van de eenvoud, Kick Off van een organisatieontwikkeltraject met de woningcorporatie Domesta, Emmen.

 

Synchroniciteit naar aanleiding van een gesprek met Theo Dole, directeur van De Wijde Blik.

 

Paradox van veranderen, weergave van de startsessie van een organisatie ontwikkeltraject.

 

Zakelijk Solidariteit, aantekeningen van een mooi gesprek met Andries de Jong,
voorzitter van de stichting samenwerking voor bijzondere noden Amsterdam; het noodfonds.

 

Aan Weerszijden is geschreven naar aanleiding van het startgesprek van de Strategic Journey met een Change Manager van ABN AMRO.

 

Liefde voor het leven,

ontstaan door de verwonderingen over het handelen van leiders in de crisis en mede geinspireerd door de motivatie van Ruud Sondag om als CEO bij de Van

Gansewinkel Groep te vertrekken.

 

De blik vooruit, een impressie van het Stadsdiner in Amsterdam, op uitnodiging van Sebatiaan Capel (een initiatief van D66).

 

De toekomst is nu, geeft een beeld van de Amsterdam Journey: een 24 uurs sessie
over ondernemen in de kenniseconomie, met onder meer een bezoek aan The Chocolatemakers en Dawn. De Journey is een onderdeel van een Leiderschapstraject van de Baak voor de VO-raad.

 

Steve Jobs - Een impressie van de biografie, aantekeningen van de zaken die mij bezig hebben gehouden na het lezen van dit boek. Een aanrader.

 

Eigenaarschap, anders kijken naar organisaties.

 

Amsterdam Journey een impressie van een 24 uurs sessie over ondernemen in de kenniseconomie: met onder meer een bezoek aan de Waag Society (Fablab) en
Aart van Veller op de Groene Bocht. De Journey is een onderdeel van een Leiderschapstraject van de Baak voor de VO-raad.

© GiessenCo 2015