Index Blogs 2015

 

Voor Waar Nemen

Mijn reflectie op gesprek met Peter Berdowski, CEO van Boskalis. Aanleiding was mijn uitnodiging om te exploreren hoe een CEO kan voorkomen in een situatie terecht te komen zoals Volkswagen, Imtech, DSB etc. Een gesprek ter reflectie, inspiratie en lering.

 

De kunst van afkijken 

Een blog over mijn verwondering over het succes van 'standaard' methoden en oplossingen. Waar is de aandacht voor de vraag?

 

Geloof Hoop en Liefde

Blog naar aanleiding van meerdere actualiteiten deze zomer. Ben ik een idealist, naïef of juist een realist?

 

Debureaucratiseren

Blog naar aanleiding van artikel in de Groene Amsterdammer, "procedurezucht en papierschuiverij" en ervaringen in de praktijk: hoe organisaties proberen de bureaucratie aan te pakken.

 

Idealen Bouwen

Samenvatting van een ontbijtsessie, georganiseerd door Harry Starren over het buildingsideaal en het Nederlands onderwijs.

 

Customer Intimacy

Mijn ervaringen bij het kopen van een andere auto gaven een mooi inzicht in de container begrippen 'klant centraal', 'klant belang voorop' of 'Customer Initimacy'. Er is nog een hoop winst te behalen.

 

Impressie Freek de Jonge - wie ben jij: je identiteit of je imago?

Impressie naar aanleiding van de theatershow van Freek de Jonge, "Als je me nu nog niet kent". Naast zijn mooie appél 'wie ben jij: je identiteit of je imago?', onder de indruk van zijn passie en gedrevenheid. 70 jaar jong.

 

Hoofdkantoor Malaise

Geïnspireerd op een mooi gesprek met een HR Business Partner over hoe zij door zaken open te breken en aan te kaarten verandering teweegbrengt. Het blijft fascinerend hoe mensen ongewild in niet effectieve patronen terecht komen.

 

Hardop Gedacht

Een goede vriend merkte op "Je gedachten delen is ook doen." Dat was het zetje dat ik nodig had om over mijn twijfels heen te stappen en deze blog over de aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo en de arrestaties in België wel te delen.

© GiessenCo 2015