Paul de Jong - CEO van Twence

 

Samen met mijn MT, en ondersteund door Marieke van der Giessen, hebben we een ondernemingsstrategie ontwikkeld. Tevens is vorm gegeven aan het MT dat deze strategie moet gaan implementeren. In dit traject fungeerde Marieke als mijn sparingpartner.

 

Marieke is in staat zowel de business als ook de menselijke prosessen te doorzien. Zij is analytisch en snel en weet door het stellen van de juiste vragen tot de kern door te dringen. Zij doet dat zorgvuldig en tactvol. Marieke is betrokken en leeft voor datgene wat ze wil bereiken.

 

Op dit moment is Marieke intensief betrokken bij de implementatie van de ondernemingsstrategie en teamvorming bij de verschillende Twence afdelingen. Vol vertrouwen kijk ik uit naar wat zij samen met mijn afdelingshoofden zal gaan bereiken.

 

Februari 2014

© GiessenCo 2015