Priscilla Zalm 

 

Met een glimlach

Kijk ik naar haar

Alias Gerrit

Ik geniet van de zelfspot

Geloof de goede intenties

Toch voel ik leegte

Als het fragment is afgelopen

Waar is de daadkracht

Die volgt op de intentie?

Op de ambitie

Om de klanten verder te helpen

Het interne gedoe voorbij

 

Ik zie het voor mij

Leiders, de top 100

Die leren ‘aan het werk te gaan’

Gesteund door een innovatief traject

Dat 100% draait om de klant

Zíj zijn de deelnemers

En vertellen hun verhaal

 

Een klant in scheiding

Huis onder water

Werkeloos

Ooit door jou geholpen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Wij zijn vertrouwd, deskundig en ambitieus

We laten je nu niet alleen worstelen

We zijn er om jou te helpen

Met de beste oplossingen

 

ZZP-ers die

Schijnzelfstandigheid worden verweten

Helpen onder dit ‘juk’ uit te komen

Door inzet van kennis

En in verbinding brengen

Met nieuwe perspectieven, kansen

Op weg naar andere samenwerking

Naar nieuwe klanten

 

Een MKB-er met groeiambitie

Die wil investeren en innoveren

En nergens terecht kan

Of ‘nodeloos’ toeziet

Dat ze koersen richting faillissement

Meedenken voorbij de euro’s

Wij verdiepen ons in de branche,

Het bedrijf, de persoon

Weten wat ze beweegt

En als we voelen

Zíj zijn vertrouwd, deskundig en ambitieus

Dan is ‘meewerken’ het enige alternatief

 

Ja, ik zie het voor me

Een traject begeleidt en gevolgd

Door de RvB zelf

Zodat leren consequenties heeft

En leidt tot keuzen

In strategie en beleid

In nieuwe producten

Een Voor Beeldig traject

 

© GiessenCo 2015