Licenties

 

Marieke van der Giessen heeft Licencies voor het gebruik van de volgende 'instrumenten'

 • Barrett Value Assesment
 • AEM-Cube
 • LIFO

 

Wij kunnen vragenlijsten of testen inzetten als een middel om het gesprek over een bepaald onderwerp op gang te brengen en aan te scherpen. Het is een manier van kijken die zicht kan geven op 'blinde' vlekken.

 

Barrett Value Assesment

Het Barrett Values Centre biedt een kader waarmee je inzicht krijgt in de ontwikkeling en bewustzijn van individuen, leidinggevenden en organisaties. Met behulp van de vragenlijsten kunnen we de waarden meten die indivuduen voor zichzelf en voor de organisatie van belang vinden. De 'uitslagen' geven inzicht in de individuele en collectieve motivaties en wat men belangrijk vindt. Waarden kunnen positief zijn of potentieel beperkend.

 

Het mooie van dit instrument vinden wij dat, naast het in kaart brengen van 'de huidige en gewenste cultuur' van de organisatie je de cultuur op één lijn kan brengen met de visie, missie en strategie. En wordt vaak duidelijk waar de strategie aanscherping behoeft.

De instrumenten van Barrett ondersteunen diepere en betekenisvolle gesprekken over het doel en de strategie van de organisatie en haar bijdrage aan het welzijn van alle stakeholders – werknemers, klanten, aandeelhouders en de gemeenschap.

 

AEM-Cube en S-curve

De S-curve of groeicurve en de eventueel de aanvullende test, de AEM-Cube voorziet in de mogelijkheden om het MT een spiegel voor te houden en de dialoog aan te gaan over zaken als:

 • Focus in leiderschap
  Wat vragen de strategische uitdagingen van de leiders, in houding en gedrag?
  Komt de opdracht van jouw afdeling en die van het team overeen met het persoonlijk functioneren en de rol?
 • Samenwerking
  Idealiter werkt een MT als een estafette team op de gehele S-curve.
  Hoe is de verdeling in dit team? Zijn er gaps? Hoe ziet de onderlinge samenwerking er in praktijk uit en welke patronen worden inzichtelijk?
 • Feedback op persoonlijk functioneren
  De AEM-Cube faciliteert in een 360 graden feedback. Het is ook mogelijk om deze bij klanten uit te zetten!
  De uitkomst van de vragenlijst geeft een beeld van de houding van de individuen en van het MT ten opzichte van veranderingen, uitdagingen, taakstellingen en doelen.

 

LIFO®-methode

De LIFO®-methode heeft als focus het optimaliseren van de prestaties van mensen en is toegespitst op de communicatie met anderen. Naast inzicht in het gedrag, waarden en doelen van de individu verleent het gereedschap om op andere manieren te communiceren. Waarbij de nadruk ligt op het uitbouwen van sterktes in de samenwerking met anderen.

 

LIFO staat voor Life Orientations: de waarden en de doelen waarop men zich in het (werk)leven wil oriënteren. Het hierop gebaseerd gedrag wordt ingedeeld in vier LIFO® stijlen. communicatiestijlen (vaak weergegegven in de kleuren blauw, rood, geel en groen).

 

In het netwerk van GiessenCo

Binnen het netwerk van GiessenCo werken we ook regelmatig met de volgende licencies:

 • MBT
  De Myers-Briggs Type Indicator® is een persoonlijkheidsvragenlijst. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand op vier dimensies 
  Extraversion (E) - Introversion (I), Sensing (S) - Intuition (N), Thinking (T) - Feeling (F) & Judging (J) - Perceiving (P). MBTI is in te zetten voor persoonlijke refelctie of in de samenwerking van teams. 
 • Gallup StrenghtsFinder
  De uitkomst van deze vragenlijst geeft inzicht in je vijf grootste talenten. Als je een uitgebreider rapport wilt, dan krijg je feedback op 34 door Gallup benoemde thema's. Ook Gallup is in te zetten voor persoonlijke feedback of voor de samenwerking binnen je team.

 

© GiessenCo 2015