• Management Waarde Blog naar aanleiding van meerdere gesprekken en sessies met klanten, over de moeite van samen werken binnen en tussen teams en de rol van de leidinggevende: faciliteren van het 'echte' gesprek

Management Waarde 

 

Als ik met mijn opdrachtgeefster reflecteer

Op het succes van de teamdag

En de verbeterde samenwerking

Voelen wij ons even ongemakkelijk

Want we hebben ‘enkel’

Het gesprek gefaciliteerd

Het team uitgenodigd

Zich te verdiepen in elkaar en

De gemeenschappelijkheid leren zien

 

Lachend zegt ze

“Bizar toch eigenlijk

Dat je als manager

Dit gesprek hebt te faciliteren”

 

Samenwerken

Het lijkt zo simpel

Een target, actiepunten, bijslijpen

En weer gaan

 

De realiteit is anders

 

Die dame die normaal

Op een andere locatie werkt

Logt in en gaat aan de slag

Neemt niet de tijd om “hallo”

Te zeggen, een praatje te maken

Collega’s één verdieping hoger te bevragen

Over de voortgang van het project

Mailt enkel haar collega’s

Verbeterpunten

Met als resultaat

Onbegrip

 

Nee, dus niet bizar

Het is de toekomst

Dé rol van de manager

Om mensen samen te brengen

Het gesprek te faciliteren

Over spanningen, uitdagingen en andere

Zaken

Dat schept vertrouwen

En daadkracht

Laat de dashboards maar

Sturen op het resultaat, de targets

© GiessenCo 2015