• Executive en Team Coaching door zelfreflectie, inspiratie en uitbreiding van je netwerk. Voor leiders, ondernemers en executive professionals. Tekening door de Jongens van de Tekening

Vragen van klanten

  • Wil jij mij scherp houden op mijn intenties en helpen te praktiseren waar ik in geloof? Ik wil mij niet laten afleiden door de waan van de dag en de heersende dynamiek in de organisatie.
  • Wil je meedenken en mij, ons inspireren in de ontwikkeling van de strategie, de cultuur van de organisatie en het eigen leiderschap?
  • Wat hebben wij anders te doen zodat mensen in de organisatie meer eigenaarschap tonen?
  • Hoe kunnen wij de onderlinge samenwerking optimaliseren?
  • Hoe krijgen we meer focus in onze strategie en activiteiten?

 

Executive Coaching en Team Coaching

Ambities makkelijker realiseren, inspiratie opdoen en aan de slag met strategische vraagstukken. We helpen persoonlijke en zakelijke barrieres te verhelderen en te overwinnen. Daarvoor nodigen we uit tot vrijheid in denken en doen zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan voor bestaande vraagstukken.

 

Leadership Development 

GiessenCo begeleidt leiderschapstrajecten voor de top van uw organisatie.

© GiessenCo 2015