Actium, Elles Dost - Directeur Bestuurder

Marieke heeft als procesbegeleider een stevige bijdrage geleverd aan het leiderschapsprogramma van het management en middenkader van Actium.

 

Resultaten

Belangrijke resultaten van dit traject zijn het vergrote zelfinzicht, de versterkte samenwerking en de aangescherpte visie op leiderschap. We zijn in staat om de onderstromen boven tafel te krijgen, de vraag achter de vraag zichtbaar te maken en los van aannames te komen.

 

Bijdrage Marieke

De kracht van Marieke als procesbegeleider is dat zij oordeelloos acteert en alle ruimte geeft en faciliteert om zelf met elkaar het gesprek te voeren. Ze heeft zich een goed sparringpartner getoond voor een ieder, op welk niveau of met welke persoonlijkheid dan ook. Ze is sterk in het spiegelen, maar toont ook voldoende zelfreflectie daar waar een bijeenkomst niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

 

Daarbij waren onze leiderschapsdagen ook vooral leuk en inspirerend, mede dankzij de creatieve werkvormen die Marieke inzet. We hebben door de samenwerking, mooie stappen gezet.

 

Februari 2016

© GiessenCo 2015