PRIVACY STATEMENT

 

1. Algemeen

In dit privacy statement geeft GiessenCo informatie over de verwerking van persoonsgegevens. GiessenCo is gevestigd aan de Dalweg 2, 3741 AV, Baarn en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53784936. GiessenCo is bereikbaar via email: info[@]GiessenCo.nl.

 

GiessenCo is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die GiessenCo via haar website (www.GiessenCo.nl), haar onlinediensten, e-mail, sms, apps verkrijgt of worden gegenereerd.

 

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van GiessenCo, de gebruikers van onlinediensten van GiessenCo, de klanten van GiessenCo en verder alle personen van wie GiessenCo persoonsgegevens verwerkt. Dit privacy statement geldt in aanvulling op eventuele verwerkersovereenkomsten die GiessenCo met haar klanten heeft afgesloten.

 

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door GiessenCo worden verwerkt zijn

  • persoonsgegevens die u via de GiessenCo website, (online) diensten van GiessenCo, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven,
  • persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de GiessenCo website, (online) diensten van GiessenCo, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van (online)diensten: e-mailadres, volledige naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van de GiessenCo website, (online) diensten van GiessenCo, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

GiessenCo gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven:

De persoonsgegevens die via de website van GiessenCo, de (online) diensten van GiessenCo, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd worden gebruikt:

  • voor het verlenen van de online diensten;
  • om contact met u op te nemen en te onderhouden;
  • voor het verzenden van nieuwsbrieven, mailingen, andere relevante informatie of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • om u te informeren over onze producten en diensten;
  • om u te informeren over actuele ontwikkelingen en kennis te delen, en
  • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of de (online) diensten van GiessenCo en/of om de website en/of de (online) diensten van GiessenCo te analyseren en/of te verbeteren.

 

4. Inschakeling van derden

GiessenCo kan derden inschakelen indien dat nodig is voor het verlenen van de diensten, ter ondersteuning van haar bedrijfsvoering (bijvoorbeeld samenwerkingspartners) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Door GiessenCo ingeschakelde derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van GiessenCo. GiessenCo sluit met die verwerkers een verwerkersovereenkomst.

 

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

 

6. Cookies

www.GiessenCo.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

8. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens / klachten

8.1. Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene GiessenCo bereiken via email: info[@]GiessenCo.nl

8.2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar: info[@]GiessenCo.nl.

8.3. Als u een klacht heeft over hoe GiessenCo uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met GiessenCo opnemen via email: info[@]GiessenCo.nl. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8.4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

8.5. GiessenCo gebruikt een back-up systeem om te zorgen dat uw de beschikbaarheid van uw gegevens optimaal blijft. Om dat te doen, maken wij regelmatig kopieën van de gegevens op onze systemen. In lijn met advies van toezichthoudende autoriteiten houdt GiessenCo bij als u uw gegevens verwijderd wilt hebben. Wij zorgen ervoor dat de gegevens direct van de actieve systemen verwijderd worden. Op de back-up kopieën blijft de data echter staan. Door een procedure die wij hebben ingesteld zorgen wij ervoor dat uw gegevens van deze kopieën niet meer op het actieve systeem teruggezet worden. Ook voor de archieven van onze gegevens hanteren wij eenzelfde methode.

 

9. Bewaartermijn

9.1. GiessenCo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

10. Beveiliging

10.1. GiessenCo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder hergebruik van wachtwoorden en het verzenden van persoonsgegevens via en beveiligde verbinding.

 

11. Hoe wij contact met u opnemen

11.1. Soms zal GiessenCo contact met u opnemen voor verschillende redenen. Ongeacht de reden, zullen wij u in deze contact momenten nooit vragen om persoonlijke gegevens (zoals id) naar ons te sturen via email, tekstberichten of een website. Wij zullen u nimmer vragen om uw login gegevens met ons te delen.

11.2. Mocht u twijfelen over de echtheid van een bericht dat u van ons ontving, neem dan contact op via email: info[@]GiessenCo.nl

11.3. Over het algemeen is het verstandig om een koppeling naar een webpagina, die u ontvangt via email of andere elektronische communicatie, handmatig over te typen in de adres balk van uw Internetbrowser.

 

12. Wijzigingen in het Privacy statement

12.1. GiessenCo behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. GiessenCo adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

© GiessenCo 2015